Dožinky - poďakovanie za dary zeme

Koncom augusta a v septembri si v kalendároch podujatí v rôznych regiónoch doma aj v zahraničí môžeme nájsť  podujatia spojené so zberom úrody.  Na Slovensku sú to  dožinky, obžinky, slávnosť po skončení žatvy, zábavy v gazdovských dvoroch,  či poďakovanie za úrodu alebo aj rôzne výstavy ovocia a zeleniny.  Všetky tieto podujatia majú spoločnú ústrednú myšlienku, ktorou je poďakovanie za dary  prírody a oslava  toho, že aj tento rok k nám bola matka Zem štedrá a vyjadrenie nádeje, aby aj budúci rok bola dobrá úroda.

 

Vedeli ste, že?...

 

  • Na  dožinkoch, slávnostnom ukončení žatvy a zberu plodov zeme,  sa schádzala celá dedina, všetky generácie, aby poďakovali za úrodu a aby sa po ťažkej práci zabavili

  • K dožinkom patrili: sprievod v krojoch, poďakovanie hospodárovi, dožinkový veniec, symbolické ponechanie posledných klasov zrelého obilia na poliach ako prosba  na zabezpečenie budúcoročnej úrody, omše a bohoslužby, či dedinské veselice a hostiny, na ktorých sa pripravovalo jedlo  z úrody daného roku.

  • Z prvých a posledných klasov sa spracoval dožinkový veniec, ozdobený bol poľnými kvetmi a farebnými stužkami. 

  • Z prvého vymláteného zrna, z novej múky, sa piekol chlieb na oslavu poďakovania za úrodu.

  • Slovenské dožinkové tradície nájdeme opísané aj vo veselohre Jána Palárika z roku 1862 s názvom Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorá bola v roku 1968 sfilmovaná Karolom L. Zacharom. 

  • V roku 1994 folklorista Ondrej Demo autorsky pripravil reláciu Žatva a dožinky vo zvykoch a tradíciách na Slovensku v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby.

  • V súčasnosti sa k podujatiam zameraným na poďakovanie za úrodu okrem ukážok našich tradícií pridali aj  rôzne výstavy: ovocia, zeleniny ako aj poľnohospodárskej techniky;  gurmánske hody, ochutnávky regionálnych špecialít,  jazdenie na koňoch, malé jarmoky, tvorivé dielne a  rôzne športové súťaže.

 

V dobe globalizácie a orientácie spoločnosti na spotrebu a konzumný spôsob života postupne ľudia strácajú priamy kontakt so zemou, našou živiteľkou.  Žijeme na nej, chodíme po nej, ale väčšina z nás už priamo nepracuje so zemou.  Možno aj preto je pre niektorých mladých ľudí  jednoduché povedať, že ideme do sveta, tu nás nič nedrží.  Keby pracovali v prírode, so zemou, po ktorej od detstva chodia, možno by to nepovedali, lebo by v tejto zemi, v rodnom kraji mali už svoje korene, upevnené prácou a tradíciami, ktoré sa od pradávna dedili z generácie na generáciu.

 

Spôsob života sa  v priebehu rokov menil. V súčasnej dobe  sme viac uponáhľaní, náš diár je plný termínov, ktoré sú nadiktované nie prírodou, nie počasím, nie ročným obdobím, ale vyplývajú z pracovných povinností.  Sme viac v kanceláriách s umelým osvetlením, viac v nákupných centrách  a kaviarňach, ako v horách, dolinách a lúkach na slnečnom svetle a na  čerstvom vzduchu.

 

Čo potrebujeme na obživu si kupujeme zväčša cestou z práce, väčšina v rôznych supermarketoch /viac tovaru na jednom mieste, úspora času, dlho otvorené, prípadne aj non-stop otvorené predajne/. Kde sú tie časy, keď sa  chodilo nakupovať  na trh, do malých predajní, kde sa ľudia v rámci regiónu poznali a kde poznali pestovateľov a dodávateľov tovaru.  

 

V súčasnej dobe si vďaka doprave a moderným technológiám kúpime na trhu produkty nielen z regiónu, nášho štátu, z EÚ, ale z ktorejkoľvek časti sveta. Otázku je, či si všímame to, čo si do košíka vkladáme, či sú to pre nás naozaj zdraviu prospešné potraviny.

 

            Je na každom jednom z nás, čomu dá zelenú.  Spotrebe, kvantite, globalizmu, uponáhľanému spôsobu života a reklame v médiách alebo prírode, kvalite, regiónu a tradíciám. Je na každom z nás, či v tom našom prípade bude platiť známy  Hippokratov výrok:

 

„Nech Tvoja strava je Tvojim liekom a liek Tvojou stravou.“  

 

Zaujímavé stránky aj o dožinkoch

Dožinkové slávnosti a poďakovania za úrodu – kalendár akcií: http://www.folklorfest.sk/ludove-zvyky-a-tradicie

Lednické dožinky – príklad našich tradícií: https://www.youtube.com/watch?v=z7ockGxZaeA

 

 

Dožinkový veniec: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=3081

 

Obžinky – starobylé zvyky: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1740/Sochan_Starobyle-zvyky-slovenskych-rolnikov-pri-polnej-praci/6#axzz4pudMy1HJ

 

 

Publikácia o ekologickom poľnohospodárstve: http://www.greenpeace.org/slovakia/PageFiles/672192/EKO%20polnohospodarstvo.pdf

 

Obrázky: pixabay.com