Historické knihy

Cenový filter: € 0        € 300

Slovenské obrázkové dejiny - František H...

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť - nemá budúcnosť...
17,90 €

BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Ári...

autor v tomto vydaní analyzuje viaceré problémy domácej a svetovej minulosti...
19,90 €

BYSTVOR - od Tartarie k Moskovskej Rusi ...

autor rozpráva o udalostiach spojených so vznikom a rozvojom Moskovskej Rusi...
19,90 €