Kráľovstvo Slovanov

predkladané dielo je len ďalším malým kamienkom do mozaiky pravdivých dejín Slovanov...

Výrobca: Slavica

Cena: 19,00 €
Cena platná od 17. 1. 2020

Dodacia lehota: momentálne vypredané


Doprava zdarma nad 55 €

Doprava zdarma nad 55 €

Garancia slovenského alebo českého výrobku

Garancia slovenského alebo českého výrobku


Pomôžte ostatným nakupujúcim sa správne rozhodnúť a napíšte svoju skúsenosť s výrobkom. Ďakujeme

Kráľovstvo Slovanov

Kniha Kráľovstvo Slovanov je dlho očakávaný preklad diela Maura Orbiniho (súčasťou tohto diela je aj kniha Letopis popa Dukljanina), o ktorom sa diskutuje na Slovensku už niekoľko rokov. Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk preklad Ratka Sudeckého, rodáka z chorvátskeho Iloku. Nami predkladaná kniha Kráľovstvo Slovanov je zložená z troch historických diel.

Naším zámerom nebolo v tejto chvíli vydať Orbiniho knihu Kráľovstvo Slovanov vcelku, ale vybrať z nej kapitoly, ktoré považujeme za zaujímavé pre slovenského čitateľa. Z toho dôvodu prinášame rešeršovanú prvú časť knihy, namiesto druhej časti sme vsunuli pôvodné dielo Popa Dukljanina, ktoré mal vo svojom diele zahrnuté aj Mauro Orbini. Tretiu časť, ktorá sa dopodrobna venuje vojnám na Balkáne, sme vynechali ako časť lokálneho významu, a namiesto nej sme zaradili dielo, ktoré vytvoril rímsky senátor Publius Cornelius Tacitus - O pôvode, polohe, zvykoch a národoch Germánov známe aj pod skráteným názvom Germánia.

Germánia je svojou povahou etnografické dielo zaoberajúce sa ľuďmi, ktorých Tacitus pokladá za príslušníkov germánskeho národa a vzniklo približne ku koncu prvého a začiatku druhého storočia nášho letopočtu. Uvedené dielo sme zaradili ako prílohu Kráľovstva Slovanov, pretože všetko nasvedčuje tomu, že Tacitus opisuje v skutočnosti Slovanov.

Predkladané dielo je len ďalším malým kamienkom do mozaiky pravdivých dejín Slovanov. Toto dielo, v ktorom sa Mauro Orbini snaží opísať dejiny Slovanov od najstarších (tzv. biblických) čias po obdobie konca 16. storočia, silne ovplyvnilo celý rad juhoslovanských obrodencov 19. storočia.

Je veľkým šťastím, že sa táto Orbiniho kniha zachovala do dnešných dní, nakoľko je nám známe, že podobné diela boli jednou, veľmi vplyvnou inštitúciou úmyselne ničené. Hodnota predkladaného diela je aj v tom, že jeho autor tu cituje veľké množstvo súdobých autorov a diel, o ktorých dnes nemáme žiadne informácie a vedomosti.

Počas prípravy a samotnej realizácie vydania tejto knihy sme sa stretli s názorom, že predkladané dielo Maura Orbiniho by bolo žiadúce opatriť kritickými poznámkami a tak ho predložiť slovenskej kultúrnej verejnosti. No nakoniec sme sa rozhodli, že dielo „vydáme tak, ako bolo napísané“. Priestor na kritické vydanie tohto diela radi prenecháme naším odborným vedeckým ústavom, ktoré na to majú zodpovedajúce odborné, personálne a materiálne predpoklady.

 

Pri predaji kníh s historickým, náboženským, náučným alebo iným kontextom, sa Valachshop nehlási k žiadnemu hnutiu, strane, politickému, či náboženskému presvedčeniu alebo ideám a prenechávame každému slobodu v názore k daným publikáciám.

 

Podrobnosti:

Počet strán: 205 strán
Väzba: pevná
Rozmer: 240×170 mm
Hmotnosť:
500 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: 2016
Autor: Mauro Orbini, Pop Dukljanin

Súvisiace produkty