SLOVANIA

ide o publikáciu erudovaného a rozhľadeného autora o pôvode a formovaní Slovanov...

Výrobca: Slavica

Novinka
Cena: 24,90 €
Cena platná od 13. 4. 2021

Dodacia lehota: do 3 pracovných dní


Doprava zdarma nad 55 €

Doprava zdarma nad 55 €

Garancia slovenského alebo českého výrobku

Garancia slovenského alebo českého výrobku

Doručenie do 3 pracovných dní

Doručenie do 3 pracovných dní


Pomôžte ostatným nakupujúcim sa správne rozhodnúť a napíšte svoju skúsenosť s výrobkom. Ďakujeme

SLOVANIA

školy ruských historikov (minulé i súčasné) o pôvode a formovaní Slovanov...

 

Autor sa v monografii dotýka problému minulých i súčasných ruských historických škôl (historiografické, antropologické, archeologické, etnografické, lingvistické, genetické, geografické) a rozličných teoretických koncepcii o pôvode a začiatkoch Slovanov a formovaní slovanských národov (dunajskej, balkánskej, maloázijskej, severskej-arktickej, ázijskej (západoázijskej aj stredoázijskej), eurázijskej (i západnej), popri celom rade významných osobnosti (viac ako 100 ruských bádateľov) s krátkou informáciou o koncepcii, prístupe a hlavných myšlienkach ich základných diel o najstarších dejinách.

Autor pritom sleduje svoju vlastnú historickú koncepciu o pôvode, začiatkoch a vývoji Slovanov s dôrazom na Rusov.

 

Čo obsahuje kniha SLOVANIA?

Podľa prekladateľa PhDr. Viktora Timuru, CSc. sa dá povedať, že kniha má dve rozdielne časti.

V prvej časti autor predkladá svoju koncepciu pôvodu, začiatkov a vývoja Slovanov a slovanských národov s dôrazom na Rusov. Autor zhromaždil v publikácii veľké množstvo poznatkov z rozsiahleho pramenného materiálu a usporiadal do vlastnej koncepcie a logickej štruktúry. Ide o také poznatky, o ktorých u nás nie sú informácie v dostupnej literatúre a tým dáva podnet celý rad úvah a premýšľanie o našej minulosti.

V druhej časti (10. a 11. kapitola) prináša stručný prehľad o minulých, ale aj o súčasných ruských historikoch a „slavjanofiloch“ (a nielen ruských), čo je popri tých, ktorých spomína autor v prvej časti, vyše sto významných bádateľov s názvami ich základných diel, stručnou charakteristikou teoretických koncepcií, obsahu, prístupe a hlavných myšlienkach. Takýto prehľad, aj keď iba stručný, nemožno nájsť nikde inde v jednej publikácii. Poskytuje orientáciu v tejto problematike, ku ktorej by sa musel každý sám veľmi zložito dopracovávať.

Publikácia prof. Pavla Tulajeva je široko otvoreným oknom do ruskej histórie. Preto je možno publikáciu odporúčať každému, kto sa zaujíma o minulosť Slovanov a riešenie tejto problematiky.

 

Prehlásenie: Pri predaji kníh s historickým, náboženským, náučným alebo iným kontextom, sa Valachshop nehlási k žiadnemu hnutiu, strane, politickému, či náboženskému presvedčeniu alebo ideám a prenechávame každému slobodu v názore k daným publikáciám.

 

Podrobnosti:

Počet strán: 415 strán
Väzba: pevná
Rozmer: 244×174 mm
Hmotnosť:
760 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: 2020
Autor: Pavel Tulajev

Súvisiace produkty