Črpáky tradičné a súčasné

každý výrobca používal svoju charakteristickú výzdobu predovšetkým na uchu črpáka, podľa ktorej ich spoznávali a určovali miestni znalci...

Výrobca:

Cena: 14,50 €
Cena platná od 1. 3. 2021

Dodacia lehota: do 3 pracovných dní


Doprava zdarma nad 55 €

Doprava zdarma nad 55 €

Garancia slovenského alebo českého výrobku

Garancia slovenského alebo českého výrobku

Doručenie do 3 pracovných dní

Doručenie do 3 pracovných dní


Pomôžte ostatným nakupujúcim sa správne rozhodnúť a napíšte svoju skúsenosť s výrobkom. Ďakujeme

Publikácia je výstupom realizácie vedeckého výskumu uskutočneného v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia v roku 2016. Jeho cieľom bolo odborné zhodnotenie kolekcie črpákov v zbierkovom fonde Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku.

Pastierske rezbárske umenie typické pre horské oblasti má špecifické znaky, ktoré sa uchovali až do súčasnosti.  Ovčiari pri svojej práci používali predmety charakteristické svojou symbolikou zobrazenou formou ornamentálnej výzdoby, ktorá nebola samoúčelná, ale umocňovala funkčnosť výrobku.

Samostatnú kategóriu medzi nimi predstavuje bačovský riad, kde vynikajú  najmä nádoby na pitie nápoja z ovčieho mlieka. Pomenovanie črpáky  či čerpoky vzniklo pravdepodobne z ich prvotnej funkcie, čo bolo čerpanie či črpkanie tekutiny  z inej nádoby. Boli oddávna pýchou baču a salaša. 

Patrilo sa, aby boli v kolibe uložené črpáky  v dostatočnom množstve, čisté a vymastené . V staršom období bolo zaužívané,  že  každý bača mal na salaši  vlastnoručne zhotovené črpáky , prípadne črpáky, ktoré získal od starých ovčiarov. 

Takmer každý výrobca používal  svoju charakteristickú výzdobu  predovšetkým na uchu črpáka, podľa ktorej ich spoznávali a určovali miestni znalci.


Až do súčasnosti je na území Slovenska používaná klasifikácia, ktorú vypracoval Václav Kautmann, výskumník a výtvarník Ústredia ľudovej umeleckej výroby v päťdesiatych rokoch 20.storočia. Podľa nej je základným kritériom pre rozdelenie črpákov do jednotlivých regionálnych typov ich skladba a stavba, predovšetkým forma spojenia ucha s nádobkou.

Na Slovensku sú známe tri hlavné typy črpákov:

Východoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný celistvý
Severoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný rybinový
Stredoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný skladaný

 

O autorke:

PhDr. Iveta Zuskinová ako etnologička, kultúrna historička, múzejníčka a organizátorka svojim celoživotným odborným pôsobením v Liptove získala komplexné poznatky o spôsobe života a kultúre rôznych spoločenských vrstiev v minulosti. Významne sa podieľala na výstavbe, sprevádzkovaní, tvorbe expozícií a programových podujatí Múzea liptovskej dediny v Pribyline, skanzenu s jedinečnou skladbou objektov a historických prostredí.

Z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku vybudovala významné odborné pracovisko, pre jeho sídlo zabezpečila rekonštrukciu historickej budovy známej ako Soľný úrad a autorsky viedla inštaláciu súčasných etnografických a historických expozícií. Ako riaditeľka Liptovského múzea v Ružomberku pracovala na obnove a sprístupnení viacerých národných kultúrnych pamiatok v správe múzea a viedla aj rekonštrukciu a nadstavbu sídelnej historickej budovy múzea.

Je autorkou publikácií o rôznych formách ľudovej kultúry, napísala množstvo odborných a odborno-populárnych článkov. Najvýznamnejším dielom autorky je komplexná regionálna monografia Liptov v ľudovej kultúre, vydaná v decembri 20l4. Od roku 1994 vedie občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktoré významne podporuje uchovávanie a prezentáciu ľudovej kultúry. Je zakladateľkou a riaditeľkou špecializovaného Ovčiarskeho múzea so sídlom v Liptovskom Hrádku.

Iveta Zuskinová je autorkou námetu projektu Čipkárska cesta ktorý bol v rokoch 2008 - 2011 realizovaný v spolupráci s klubmi paličkovanej čipky vo viacerých regiónoch Slovenska. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Poľskom (2011 - 2012) vybudovala v Národopisnom múzeu stálu špecializovanú expozíciu regionálnej paličkovanej čipky a je autorkou publikácie Paličkovaná čipka v Liptove.

Podrobnosti:
Počet strán: 109 strán
Väzba: hrebeňová väzba
Rozmer: 210×230 mm
Hmotnosť: 470 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: 2017
Autor: Iveta Zuskinová

Súvisiace produkty