Registrácia
Vytvorte nové konto

Fakturačné údaje

Spoločnosť

Dodacia adresa

Vyplňte ak je iná ako fakturačná adresa.

Narodeninový darček od Valacha

Valach rozdáva darčeky. Zadajte dátum narodenia a nechajte sa prekvapiť.

Aká je vaša obľúbená farba?

Odpoveďou na otázku pomôžete Valachovi zlepšiť zážitok z internetového nakupovania.

Heslo

Podmienky registrácie

1. Registrácia a osobné údaje:

Registrácia užívateľa na e-shope nie je povinná. Pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ e-shopu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefón sú presné a pravdivé a poskytuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na jeho informovanie o ponukách prevádzkovateľa.

Poskytnutie ďalších osobných údajov, s výnimkou povinných údajov, je dobrovoľné.

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: info@valachshop.sk

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje užívateľa (meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa) neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.

Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, zasielanie registračného linku, prípadne nového hesla, zasielanie ponúk prevádzkovateľa a mailingu.

Ostatné údaje, ktoré užívateľ pri registrácií uvedie, slúžia výhradne len na jeho pohodlné a rýchle opakovanie nákupu na e-shope, prípadne na nevyhnutnú komunikáciu pri objednávke tovaru cez tento e-shop.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne neoprávneným zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.

Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

2. Užívateľský profil:

Prevádzkovateľ e-shopu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté užívateľmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu zo závažných dôvodov.

Prevádzkovateľ e-shopu vyhlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@valachshop.sk

Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané.

3. Zrušenie profilu:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského profilu v nasledovných prípadoch:

  • údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sú nepravdivé,
  • užívateľ má viac ako jeden profil.

Užívateľ má právo požiadať o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu prevádzkovateľovi na: info@valachshop.sk

4. Všeobecné:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá e-shopu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, môže požiadať o zrušenie užívateľského profilu zaslaním emailu prevádzkovateľovi na: info@valachshop.sk, inak prestane užívateľský profil e-shopu používať.

Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami e-shopu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.